Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM

W czwartek 21 kwietnia 2022 r. w Rymanowie Zdroju odbyło się Walne Zebranie Członków PGM.

Zatwierdziliśmy sprawozdania za 2021 rok i plany na rok 2022.

Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium!

Print Friendly, PDF & Email