Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM 2024

5 czerwca 2024 Posted in Aktualności, Członkowie

Szanowni Członkowie PGM,

Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna zaprasza Członków Zwyczajnych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM).
Termin: 26 czerwca 2024 r. (środa) o godzinie 13.15
Miejsce: Hotel Podlasie (ul. 42 Pułku Piechoty 6, 15-181 Białystok). (Wskazówki dojazdu)


Oto planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PGM
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2023 roku
  4. Prezentacja sprawozdania finansowego z działań Stowarzyszenia w 2023 roku
  5. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2023 roku
  6. Prezentacja projektu planu działań Stowarzyszenia na lata 2024 i 2025
  7. Prezentacja projektu planu finansowego Stowarzyszenia na lata 2024 i 2025
  8. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia planu działań i planu finansowego Stowarzyszenia na lata 2024 i 2025
  9. Udzielenie absolutorium dla zarządu
  10. Prezentacja propozycji wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia PGM
  11. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia PGM
  12. Wybór nowego zarządu
  13. Wybór nowej komisji rewizyjnej
  14. Wolne wnioski
  15. Zamknięcie zebrania

Dokumenty dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad zostaną Państwu udostępnione w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków i postulatów odnośnie przebiegu Walnego Zebrania proszę o przesłanie ich mailem na adres bartosz.mielecki@pgm.org.pl do dnia 16 czerwca 2024 r.

Przypominam, że zgodnie ze statutem PGM, Członkowie Zwyczajni mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków (w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, prosimy Członków o udzielenie przedstawicielowi firmy pełnomocnictwa wg wzoru. Przedstawiciele Członków Wspierających nie będący Członkami Zwyczajnymi mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Serdecznie zapraszam!

Adam Sikorski
Prezes Zarządu PGM

 

Print Friendly, PDF & Email