Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM

21 września 2021 Posted in Aktualności, Konferencje, Wizyty studyjne

We wtorek 21 września 2021 r. w Bielsku Białej odbyło się Walne Zebranie Członków PGM.

Zatwierdziliśmy sprawozdania za 2020 rok i plany na lata 2021 i 2022.

Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium!

Print Friendly, PDF & Email