Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM

8 września 2020 Posted in Aktualności, Artykuły w internecie, Członkowie

Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna zaprasza Członków Zwyczajnych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PGM, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Warszawie, w siedzibie Łukasiewicz-PIMOT, przy ul. Jagiellońskiej 55.

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PGM
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2019 roku
 4. Prezentacja sprawozdania finansowego z działań Stowarzyszenia w 2019 roku
 5. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działań Stowarzyszenia w 2019 roku
 6. Prezentacja projektu planu działań Stowarzyszenia na lata 2020 i 2021
 7. Prezentacja projektu planu finansowego Stowarzyszenia na lata 2020 i 2021
 8. Dyskusja wraz z ewentualnym podjęciem uchwał ws. zatwierdzenia planu działań i planu finansowego Stowarzyszenia na lata 2020 i 2021
 9. Udzielenie absolutorium dla zarządu
 10. Wybór nowego zarządu
 11. Wybór nowej komisji rewizyjnej
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie zebrania

Przypominam, że zgodnie ze statutem PGM, Członkowie Zwyczajni mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków (w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, prosimy Członków o udzielenie przedstawicielowi firmy pełnomocnictwa wg załączonego wzoru). Przedstawiciele Członków Wspierających nie będący Członkami Zwyczajnymi mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Serdecznie zapraszam!
Adam Sikorski

Print Friendly, PDF & Email