„Świat Filtrów” – magazyn klientów PZL Sędziszów. Wywiad z Pawłem Włodarskim (Dyrektorem Programowym PGM)

W najnowszym numerze kwartalnika „Świat Filtrów”, wydawanego przez PZL Sędziszów SA zostały przybliżone szczegóły nowego segmentu działalności tej firmy, jakim jest produkcja paneli PV, umieszczono obszerny rozdział dla fanów motoryzacji związany z techniką filtracyjną, w którym zainicjowano cykl Q&A, a dla spragnionych podróży i kontaktów personalnych, zamieszczono relację w tegorocznych targów branżowych.

Paweł Włodarski – Dyrektor Programowy Polskiej Grupy Motoryzacyjnej na łamach najnowszego wydania przybliżył działalność Stowarzyszenia i Klastra PGM, oraz odpowiedział na pytania dotyczące m.in. aktualnej sytuacji na rynku dystrybucji części zamiennych, problemów z dostępnością surowców oraz jakie czynniki będą miały wpływ na branżę w nadchodzącym czasie.

Wywiad zamieszczamy poniżej:

Świat Filtrów (ŚF): Na początek przypomnijmy, jak długo działa PGM i jakie są jej zadania?

Paweł Włodarski (PW): Polska Grupa Motoryzacyjna działa od 5 lat. Integrujemy środowisko polskich producentów części motoryzacyjnych i animujemy ich współpracę, wspieramy te firmy w rozwoju. Działając razem możemy wykorzystywać efekt skali i efekt synergii.

ŚF: Jakie może Pan określić nowe wyzwania i cele stojące przed Polską Grupą Motoryzacyjną w najbliższych miesiącach?

PW: Zamierzamy kontynuować proces tworzenia optymalnej przestrzeni do budowania networkingu biznesowego, rozwijać działające w ramach PGM grupy robocze. Wkrótce zaprosimy członków PGM do współpracy przy tworzeniu nowej strategii dla PGM na kolejne lata.

ŚF: Jak radzą sobie członkowie PGM z problemem dostępności surowców?

PW: Ograniczona dostępność surowców wymusza na producentach poszukiwanie mniejszych dostawców i dywersyfikowanie źródeł zaopatrzenia. Ułatwia to współpraca w ramach PGM i możliwość wymieniania się informacjami z innymi konsumentami surowców.

ŚF: Jak ocenia Pan aktualną sytuację na rynku dystrybucji części zamiennych?

PW: Z pewnością nie doświadczył on tak poważnych zawirowań jak producenci samochodów i ich dostawcy. Producenci części zamiennych mają teraz wyjątkowo pracowity okres, wywołany ograniczoną dostępnością części pochodzących z Azji oraz niedostępnością nowych pojazdów i wynikającą z niego koniecznością dłuższej eksploatacji samochodów używanych.

ŚF: Jakie są według Pana główne czynniki, które będą mieć wpływ na branżę w nadchodzącym czasie?

PW: To bez wątpienia stabilność łańcuchów dostaw, która jest uzależniona od rozwiązania trwających problemów z dostępnością chipów i surowców oraz z cenami energii i frachtów. Nie bez znaczenia są zmiany technologiczne w produkcji i szeroko rozumiany trend elektromobilności. Ale to także nowe wymogi polityki energetycznej UE (i tzw. pakiet Fit for 55), a na rynku krajowym – nowe rozwiązania wynikające z Polskiego Ładu.

Zapoznaj sie z całym magazynem…

Print Friendly, PDF & Email