Status prac ElectroMobility Poland nad projektem IZERA

21 września 2021 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Wizyty studyjne

Na spotkaniu członków PGM, które odbyło się 21.09.2021 r. w Bielsku Białej, Zastępca Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT – Karol Zielonka przedstawił aktualny status prac ElectroMobility Poland sp. z o.o. nad projektem IZERA.

To było wstępem do prezentacji oferty współpracy Sieci Badawczej Łukasiewicz dla producentów z Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Realizowane przez Łukasiewicza programy mogą znacznie ułatwić producentom części motoryzacyjnych wdrożenie nowych technologii i linii produkcyjnych oraz opracowanie nowych produktów, które znajdą zastosowanie w nowej mobilności, a być może też i w pierwszym polskim pojeździe elektrycznym IZERA.

Po zakończonej prezentacji członkowie PGM, w miejscu konferencji mogli spotkać się na indywidualnych spotkaniach z przedstawicielami 8 instytutów z Sieci Łukasiewicz:

  • Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
  • Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego
  • Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny KIT
  • Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej INOP
  • Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
  • Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (Laboratorium Baterii i Ogniw)
  • Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  • Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii ORGMASZ

Print Friendly, PDF & Email