Spotkanie z cyklu: Connect & Scale & Up – Rozwój innowacyjnych firm przy wsparciu klastrowym

Mieliśmy dziś przyjemność skorzystać z zaproszenia Związku Pracodawców Klastry Polskie (ZPKP), którego jesteśmy członkiem i wziąć udział w 7. Kongresie Klastrów Polskich. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu były:

„Nowe programy europejskie na lata 2021-2027.
Finansowanie rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19”.

Jednym z wydarzeń towarzyszących Kongresu był cykl Connect & Scale Up, którego organizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tu przyjrzeliśmy się potencjałowi klastrów dla rozwoju przestrzeni do współpracy i budowania innowacji.

Polska Grupa Motoryzacyjna zaprezentowała działania przyczyniające się do lepszych wyników w obszarach związanych z dostępem do kapitału, wiedzy, relacji krajowych i zagranicznych oraz sukcesów sprzedażowych.

W ramach wykładów eksperckich, jako reprezentant klastrów motoryzacyjnych, Dyrektor Zarządzający PGM – Bartosz Mielecki – przedstawił aspekty wsparcia rozwoju przedsiębiorstw na tak silnie zglobalizowanym rynku jakim jest automotive. Natomiast Dyrektor Operacyjny firmy Michael (członek klastra PGM) – Henryk Michalik zaprezentował spojrzenie z perspektywy członka klastra na najważniejsze czynniki wpływające na konkurencyjność firm, jakie daje przynależność do klastra.

W trakcie panelu dyskusyjnego wraz zaproszonymi gośćmi poruszaliśmy m.in. takie wątki jak:

  • elementy oferty klastrowej w dziedzinie wspierania współpracy/ eksportu, które są najbardziej pożądane przez firmy
  • cechy jakie powinny mieć klastry i ich managerowie, aby efektywnie współpracować między sobą i wspierać współpracę przedsiębiorstw?
  • ulepszanie komunikacji w obrębie klastra i aktywizowanie jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem małych firm?
  • sposoby wsparcia dla młodego biznesu wkraczającego do klastra
  • skuteczna promocja zagraniczna zakończona sukcesem sprzedażowym? Jak i gdzie się promować. Oczekiwania wobec koordynatorów klastrów/ działań klastrowych ze strony przedsiębiorstw.
  • dlaczego niektóre klastry zamieniają się w martwe organizacje. Co jest tego przyczyną, próba analizy
  • benchmarki z zagranicy

W ramach panelu dyskusyjnego wywiązała się również propozycja nawiązania współpracy PGM z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym skupiającym firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Od razu po zakończeniu panelu, po wyłączeniu mikrofonów i kamer, wykonaliśmy pierwszy krok i od razu umówiliśmy się z kierownictwem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rozmowę w przyszłym tygodniu. Ta rozmowa potwierdziła, że jest między nami wiele obszarów do współpracy.” – powiedział Bartosz Mielecki – Dyrektor Zarządzający PGM


Klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deal w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wdrażaniu praktycznych zagadnień związanych z Industry 4.0.

Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska, oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

Rok 2021 rok, to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Jest to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego

Klastry zrzeszają przedsiębiorców w ramach różnych branż stawiając na rozwój innowacyjności i konkurencyjności. Pomimo że firmy, które do nich należą często konkurują ze sobą, to potencjał obszarów współpracy, możliwość prowadzenia wspólnych projektów rozwojowych jest jednym z najważniejszych aspektów, dla których warto w ramach tego typu struktur współpracować. Organizacje klastrowe to nie legitymacje członkowskie, ale wspólne działania rozwojowe, inwestycyjne, promocyjne, które wspierają firmy na różnych etapach rozwoju, optymalizują koszty i pomagają dzielić się know-how.

Klastry to miejsca, w których przedsiębiorstwa rozwijają się szybciej, tworzą więcej nowych miejsc pracy, przyciągają więcej inwestycji zagranicznych, więcej eksportują i mają najbardziej innowacyjne rozwiązania. Ich działalność jest przestrzenią do współpracy dla dojrzałych firm, dla projektów w fazie początkowej, jak również dla nauki czy administracji.

Relacjonując zakończony Kongres Klastrów Polskich, nie sposób nie wspomnieć o tym, że wśród partnerów wspierających to wydarzenie znalazło się Województwo Podkarpackie, które jest też partnerem Stowarzyszenia PGM.

 


Organizator Wydarzenia towarzyszącego: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Przydatne linki:

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Connect & Scale Up współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa II pt.: „Inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”

Print Friendly, PDF & Email