Spotkanie PGM z MRPiT „Wsparcie eksportu w branży motoryzacyjnej”

Przedstawiciele Polskiej Grupy Motoryzacyjnej w składzie Adam Sikorski (Prezes PGM), Krzysztof Frelek (Członek Zarządu PGM) oraz  Bartosz Mielecki (Dyrektor Zarządzający PGM) wzięli w dniu dzisiejszym udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Panią Aleksandrą Tomczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Eksportu i Promocji Gospodarki w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Panem Tomaszem Salomonem – Dyrektorem Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Tematem przewodnim spotkania była dyskusja na temat wsparcia eksportu dla branży motoryzacyjnej. Przedstawiciele PGM zwrócili uwagę na fakt, iż obserwowane w branży motoryzacyjnej zaburzenia w łańcuchach dostaw mogą być szansą do zdobywania nowych klientów i wchodzenia na nowe rynki. Przedstawiony został również problemy z jakim spotka się branża motoryzacyjna w prowadzeniu działań eksportowych, w dobie braku targów i ograniczeń w przemieszczaniu się. Dlatego to właśnie teraz tak bardzo potrzebne jest wsparcie ze strony administracji publicznej i proaktywne, elastyczne dostosowywanie się do obecnej sytuacji.

W rezultacie uzgodniono, że w drugim tygodniu maja wspólnie z Ministerstwem Rozwoju PGM zorganizuje spotkanie dla swoich członków w trakcie, którego omówione zostaną m.in.:

  • wyniki eksportu branży w ostatniej dekadzie i w roku 2020
  • instrumenty wsparcia firm i promocji branży motoryzacyjnej (oferta MRPiT, PAIH, PARP)
  • obniżenie kosztów importu zaopatrzeniowego, eliminacja barier w dostępie do rynków poza unijnych, ochrona przed nieuczciwym importem, umowy o wolnym handlu, wsparcie ubezpieczeniowe KUKE i finansowe BGK
  • przykłady najistotniejszych barier w handlu dla branży; prezentacja nowego portalu Access2Markets jako źródła informacji o warunkach importu do poszczególnych krajów poza unijnych
  • udział w przetargach organizacji międzynarodowych

Szczegóły wkrótce!

Ministerstwo jest bardzo zainteresowane otrzymywaniem od firm zrzeszonych w Polskiej Grupie Motoryzacyjnej uwag dotyczących realizowanych programów proeksportowych, ale nie tylko oraz planowanych do uruchomienia nowych działań – np. w ramach przyszłego programu operacyjnego FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) na lata 2021-2027.

Print Friendly, PDF & Email