Spotkania biznesowe polskich i ukraińskich producentów automotive

26 maja 2022 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Partnerzy

Wczoraj zorganizowaliśmy spotkania biznesowe online między polskimi firmami zrzeszonymi w Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, a firmami z Ukraińskiego Klastra Motoryzacyjnego i Mobilności oraz APPAU.

Większość ukraińskich firm, które zgłosiły chęć udziału w spotkaniu z polskimi dostawcami motoryzacyjnymi, deklarowała zainteresowanie nowymi zamówieniami, ale są wśród nich też i firmy zainteresowane pozyskiwaniem z Polski surowców i półproduktów lub nawet relokacją biznesu z Ukrainy do Polski.

Nawiązanie współpracy z ukraińskimi firmami z naszej branży traktujemy jako okazanie solidarności i wsparcia Narodowi Ukraińskiemu oraz gospodarce Ukrainy.

Po krótkich prezentacjach firm ukraińskich, uczestnicy „rozeszli się” do odrębnych „pokojów” on-line, aby przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z wybranymi firmami, albo wymienili się kontaktami, by kontynuować rozmowy już poza spotkaniem.

Podczas spotkania Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry PolskieEuropean Clusters Alliance zaprezentował jego uczestnikom forum European Cluster Collaboration Platform (ECCP).

W spotkaniu wzięło udział 15 firm z Ukraińskiego Klastra Motoryzacyjnego i klastra APPAU oraz 9 firm z Polskiej Grupy Motoryzacyjnej.

Print Friendly, PDF & Email