Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 5 sierpnia 2021 w Jasionce rozpoczął konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 (RSI WP), stanowiące doprecyzowanie Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 w obszarze rozwoju:

  • innowacyjności podkarpackiej gospodarki,
  • konkurencyjności podkarpackiej gospodarki,
  • kształcenia kadr.

W spotkaniu nie mogło zabraknąć także przedstawicieli Polskiej Grupy Motoryzacyjnej (Nowak Innovations, ZPH Jan Tarapata i PZL Sędziszów), których przedstawiciele rozmawiali z Panią Wicemarszałek Ewą Draus nt. wspomagania sektora motoryzacyjnego z Podkarpacia w ramach Strategii Innowacji. Przed nami kolejne konsultacje, które tym razem odbędą się w Tarnobrzegu w dniu 23 sierpnia 2021 r.

Warto podkreślić fakt, iż Regionalna Strategia Innowacji będzie wyznaczać kierunki polityki Samorządu Województwa w ustalonych i dyskutowanych zakresach. Strategia ta ma ukierunkować wydatkowanie środków na rozwój gospodarczy pochodzących z budżetu Województwa i środków unijnych, w ramach której zidentyfikowane i opisane zostały regionalne inteligentne specjalizacje.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego  jest dokumentem, który umożliwi Zarządowi Województwa wykazanie wypełnienia warunkowości podstawowej, a tym samym umożliwienie wydatkowania środków w ramach Priorytetu 1 programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Dlatego też tak ważne jest opracowanie dokumentu, który jak najpełniej uwzględniać będzie potrzeby  gospodarki województwa i wyznaczać kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 5 sierpnia do 20 września 2021 r. na terenie całego województwa.

Informacje na temat planowanych konferencji konsultacyjnych publikowane będą są stronie
www.rsi.podkarpackie.pl.

Zgłoszeń na spotkania konsultacyjne można dokonywać poprzez link: [zgłoszenie udziału]

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 3 sierpnia 2021 r. dostępny jest pod linkiem:
Projekt Regionalnej Strategii Innowacji.

Zgłaszanie uwag do powyższego dokumentu odbywa się poprzez formularz dostępny pod linkiem: [formularz zgłaszania uwag]

Termin zgłaszania uwag upływa 20 września 2021 r.

(Tekst oryginalny: Justyna Bartnicka)

Województwo Podkarpackie jest partnerem Polskiej Grupy Motoryzacyjnej.

Print Friendly, PDF & Email