Polska Grupa Motoryzacyjna ze statusem Krajowego Klastra Kluczowego

12 września 2019 Posted in Aktualności, Inne, Konferencje

Polska Grupa Motoryzacyjna została przyjęta przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do grona Krajowych Klastrów Kluczowych. Oficjalne wręczenie certyfikatu odbyło się w dn. 10 września br., w Warszawie, podczas Konferencji Regional and Economic Diplomacy Summit Poland 2019 oraz V Kongresu Klastrów Polskich.

Status Krajowych Klastrów Kluczowych przyznawany jest klastrom o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, które jednocześnie charakteryzują się wysoką konkurencyjnością międzynarodową. Aktualnie taki tytuł posiada tylko 15 klastrów z całej Polski, reprezentujących różne branże (np. lotnictwo, ICT, zdrowie, infrastruktura, gospodarka odpadowa, itd.). Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Polska Grupa Motoryzacyjna to ogólnopolska organizacja zrzeszająca polskich producentów części i komponentów do samochodów. Aktualnie w organizacji jest ponad 30 firm produkcyjnych, o różnym profilu działania i różnej skali, które łącznie zatrudniają ponad 6000 pracowników i generują obroty na poziomie ok. 3 mld zł. Dzięki efektywnemu wykorzystywaniu synergii i skali, PGM stwarza swoim członkom możliwość wymiany najlepszych praktyk, wzajemnego polecania się u swoich kluczowych klientów, wspólnego ofertowania czy optymalizowania kosztów poprzez organizowanie grupowych zakupów. Regularnie organizowane spotkania kadry zarządzającej w zakładach produkcyjnych członków PGM sprzyjają lepszemu poznawaniu swoich kompetencji i budowaniu wzajemnego zaufania.

Udana polityka klastrowa to polityka otwartości i współpracy, a ta wymaga autentycznego współdziałania pomiędzy ministerstwami, samorządami, przy aktywnym zaangażowaniu samych środowisk klastrowych. Dlatego nie jest przypadkiem, że nadanie statusu krajowych klastrów kluczowych odbywa się podczas Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej – konferencji łączącej różne środowiska i perspektywy” – zaznaczyła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Uzyskanie statusu Krajowego Kluczowego Klastra to kamień milowy w rozwoju Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Współczesna motoryzacja, oparta o badania, rozwój i innowacje musi szukać współpracy i integracji wielu różnych kompetencji i różnych środowisk. Kluczem jest struktura klastrowa, w ramach której od samego początku powstania naszej organizacji, umożliwiamy nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi czy administracją publiczną” – powiedział Adam Sikorski, prezes PGM.

Print Friendly, PDF & Email