Polska Grupa Motoryzacyjna na XXIX Forum Ekonomicznym o Przemyśle 4.0. w motoryzacji

12 września 2019 Posted in Aktualności, Członkowie, Konferencje, Partnerzy

Podczas XXIX Forum Ekonomicznego, które odbyło się w dniach 3-5.09.2019 r. w Krynicy Zdroju, Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) we współpracy z Województwem Podkarpackim zorganizowała panel pt. „Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji”. Przed częścią panelową odbyła się prezentacja studium przypadku jednego z członków PGM – firmy FA KROSNO SA.

W dyskusji udział wzięli: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz prezesi firm – członków PGM: Leszek Waliszewski (FA KROSNO SA), Marek Sanocki (SPLAST Sp. z o.o.) i Krzysztof Nowicki (LOTOS OIL Sp. z o.o.). Jednostkę naukową reprezentował prof. dr hab. inż. Mariusz Bednarek z Politechniki Warszawskiej, a moderatorem dyskusji był Tomasz Haiduk, prezes Instytutu Industry 4.0.

Czym jest Przemysł 4.0? „To integracja systemów i tworzenie sieci” – powiedział Tomasz Haiduk we wstępie do panelu. Po mechanizacji, elektryfikacji i cyfryzacji, obecnie mówi się już o czwartej rewolucji przemysłowej. Burzy ona dotychczasowy porządek w zarządzaniu i w produkcji, co sprawia, że niemal każdy otrzymuje równe szanse, aby stać się nowym liderem rynku.
Podczas blisko godzinnej dyskusji paneliści omawiali praktyczne związki pomiędzy Przemysłem 4.0 a motoryzacją.

Leszek Waliszewski z FA KROSNO S.A. zwrócił uwagę, że Przemysł 4.0 to dla przedsiębiorstw ewolucja, a nie rewolucja. „We współczesnym świecie nie istnieją już bariery technologiczne, jedyne co nas ogranicza to kwestie psychologiczne, mentalne podejście do zagadnień problematycznych. Dlatego kluczowym czynnikiem sukcesu jest zespół. Zanim nastąpi automatyzacja procesów, należy do tego przygotować ludzi”.

„We wdrażanie nowych rozwiązań od początku angażujmy pracowników liniowych” – radził Marek Sanocki ze SPLAST Sp. z o.o. – „W naszych trzech zakładach, na blisko pięćdziesięciu liniach rejestrujemy 120 tysięcy rekordów na godzinę. Jeśli chcemy szybko reagować, musimy w krótkim czasie właściwie zanalizować dane z algorytmów śledzących. Jest to możliwe tylko w ścisłej współpracy z zespołem na linii”.

Po raz pierwszy w roli członka Polskiej Grupy Motoryzacyjnej oficjalnie wystąpiła firma LOTOS OIL Sp. z o.o. Prezes Krzysztof Nowicki zaznaczył, że w obszarze nowoczesnych technologii, działania firmy są mocno skoncentrowane na modyfikacjach procesu sprzedaży i nowych sposobach wykorzystania produktów przetworzonych. Podobnie jak pozostali uczestnicy panelu zwrócił również uwagę na czynnik ludzki. „Jesteśmy firmą globalną. Działamy na 80 rynkach, wobec czego wymagamy od pracowników mobilności. Jednak wciąż dostrzegam problem nadmiernego przywiązania do świadczenia pracy w jednym miejscu. To się oczywiście zmienia, jednak ta zmiana wciąż postępuje zbyt wolno”.

Prezes Krzysztof Nowicki wypowiedział się również na temat korzyści z przystąpienia do Polskiej Grupy Motoryzacyjnej: „Kluczowe są dla nas zdolność szybkiej wymiany informacji z innymi uczestnikami rynku motoryzacyjnego i tworzenie relacji. Dodatkowo, mam nadzieję, że uda się zbudować wspólną ofertę w ramach PGM. Natomiast szerzej to uczestnictwo w Grupie jest także wypełnianiem misji grupy LOTOS jako lokomotywy polskiej gospodarki. Będąc wiodącym graczem globalnym dajemy przykład innym, że wspieramy krajowe inicjatywy”.
Wspólne działania Województwa Podkarpackiego i Polskiej Grupy Motoryzacyjnej będą miały swój ciąg dalszy. Marszałek Władysław Ortyl zaprosił PGM do włączenia się w organizację podobnego panelu podczas Kongresu 590, który odbędzie się w podrzeszowskiej Jasionce w dn. 7–8 października 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email