Polonizujemy IZERĘ – PGM podpisuje trójstronny list intencyjny

29 września 2020 Posted in Aktualności

Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM), spółka ElectroMobility Poland (EMP), oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w celu zaangażowania jak największej liczby rodzimych przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej do budowy łańcucha dostaw dla IZERY – czyli marki polskich samochodów elektrycznych. List intencyjny został podpisany 28 września w siedzibie Łukasiewicz-Przemysłowego Instytutu Motoryzacji przez prezesów: ElectroMobility Poland – Piotra Zarembę, Polskiej Grupy Motoryzacyjnej  – Adama Sikorskiego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Piotra Dardzińskiego. Wydarzenie było kulminacyjnym punktem konferencji „Polonizujmy Izerę”, w której w dniach 28-29.09.2020 wzięło udział ponad 100 rodzimych producentów części i komponentów motoryzacyjnych oraz firm inżynieryjnych, zainteresowanych realizowanym przez EMP projektem.

Sygnatariusze listu zadeklarowali podjęcie współpracy, która ma zmierzać do tego, żeby jak największa liczba polskich podmiotów była włączona do procesu polonizacji łańcucha dostaw w ramach projektu prowadzonego przez spółkę ElectroMobility Poland. Chodzi o to, żeby rozwiązania, nad którymi pracują polscy naukowcy, stosowane w produktach oferowanych przez rodzime firmy, mogły być wykorzystywane w procesie produkcji samochodów elektrycznych oraz niezbędnej do ich funkcjonowania infrastruktury.

Olbrzymią rolę, jaką w rozwoju polskiej gospodarki może odegrać uruchomienie produkcji polskich aut elektrycznych dostrzega Prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, Adam Sikorski:

– Współpraca z polską marką samochodów elektrycznych jest szansą dla umocnienie rynkowej pozycji naszych firm, które już wykazują duże zainteresowanie rozwojem technologii związanej z elektromobilnością. Chodzi m.in. o projektowanie i produkcję baterii litowo-jonowych, akumulatorów, ładowarek, czy rozwijanie technologii w dziedzinie tworzenia specjalnych powłok lakierniczych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych. To zainteresowanie będzie miało tendencję wzrostową, biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności. Liczymy także na transfer technologii, która może być wykorzystywana także przy okazji  innych projektów  związanych z mobilnością– ocenił Prezes Sikorski.

Print Friendly, PDF & Email