PGM z wizytą studyjną w firmie TIP-TOPOL

17 kwietnia 2018 Posted in Aktualności, Artykuły w internecie, Wizyty studyjne

10 kwietnia br. w siedzibie firmy TIP-TOPOL sp. z o.o. w Pobiedziskach k/Poznania, odbyła się piąta wizyta studyjna członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. W spotkaniu udział wzięli prezesi i właściciele blisko 20 produkcyjnych firm motoryzacyjnych, w tym TIP-TOPOL sp. z o.o., PZL SĘDZISZÓW SA, SANOK RUBBER COMPANY SA, SKB DRIVE TECH SA, MAGNETIX Gorszwa Sp. J., GUMAT sp.j., ZPH JAN TARAPATA, PELMET sp.j., FA Krosno SA, SIEROSŁAWSKI GROUP, FPH IMPOL Mielec sp.z o.o., INTAP TOBIK sp.j., EKO-KARPATY, ROMA sp. z o.o., CADWAY Automotive sp. z o.o., Zakład Elektroniczny OMEGA Sp. z o.o., BATTERY GURU, VANSTAR, oraz z-ca dyrektora PIMOTu.

W programie spotkania znalazły się m.in. prezentacja firmy TIP TOPOL (przeprowadzona przez jej prezesa Piotra Boruckiego), zwiedzanie dwóch zakładów, Walne Zebranie Członków PGM (zatwierdzenie sprawozdania za rok 2017) i część dyskusyjna dotycząca różnych tematów wybranych przez uczestników.

Wśród wielu poruszonych zagadnień znalazły się m.in. wybór imprez targowych 2018/2019, w których członkowie PGM planują wziąć udział, oraz obecność PGM w Chinach – informacja o tym na jakie wsparcie będą mogły liczyć polskie firmy motoryzacyjne ze strony PGM.

Jednak jednym z najważniejszych punktów tego spotkania była ciekawie poprowadzona i bardzo konstruktywna wymiana doświadczeń.

„Półtorej księgowej” czy Centrum Usług Wspólnych?

Znaczną część dyskusji podczas spotkania poświęcono inspirującym wymianom informacji i doświadczeń w różnych obszarach zarządzania firmami. Obecni na sali prezesi firm próbowali zrozumieć dlaczego np. w firmie generującej rocznie obrót w wysokości 140 mln złotych dział księgowości liczy tylko trzy osoby, które w zupełności dają sobie radę z wykonywaną pracą, podczas gdy w mniejszej firmie, generującej rocznie 40 mln złotych dział księgowości liczy aż siedem osób, które są tak pochłonięte swoimi obowiązkami, że nie mają czasu na inne zadania. Uczestnicy zainteresowani tym tematem wyrazili chęć dzielenia się między sobą wiedzą w tym zakresie już po spotkaniu, w drodze bezpośrednich kontaktów.

Okazało się również, że w niektórych firmach do obsługi księgowej potrzebne są np. mniej niż dwie, ale i więcej niż jedna osoba, podczas gdy zatrudnianie 1,5 osoby staje się z różnych przyczyn kłopotliwe. Stąd też pojawił się pomysł na utworzenie przy PGM Centrum Usług Wspólnych, które mogłoby obsługiwać wszystkie zainteresowane firmy członkowskie – nie tylko w obszarze usług księgowych, ale może też i kadrowych oraz windykacyjnych. Docelowo, takie centrum mogłoby również świadczyć usługi na zewnątrz. Obecni na spotkaniu prezesi dwóch firm zgodzili się podjąć prace mające na celu rozpoznanie możliwości uruchomienia takiego centrum.

Gorącym tematem spotkania członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej było wchodzące w życie w maju b.r. tzw. prawo RODO. Jakkolwiek większość firm członkowskich podjęła już przygotowania do jego wdrożenia, to jednak okazało się, że pomiędzy firmami są znaczne różnice w jego interpretowaniu i w konkretnych rozwiązaniach i wszyscy mają dużo wątpliwości i pytań. Wymiana doświadczeń w tym zakresie, która odbyła się podczas spotkania PGM, pomogła niektórym lepiej zrozumieć niektóre aspekty RODO i zainspirować się tymi, którzy są bardziej zaawansowani. Uczestnicy wymienili się kontaktami nt. firm wdrażających RODO i opiniami o nich. Na zakończenie tego tematu, przedstawiciele trzech firm członkowskich PGM, które są najbardziej zaawansowane we wdrażaniu RODO zaproponowali, że po spotkaniu razem wypracują materiały i procedury które będą możliwe do zastosowania nie tylko w ich firmach, ale też którymi podzielą się z pozostałymi członkami PGM.

Uczestnicy spotkania zdecydowali o utworzeniu kilku tematycznych grup roboczych, których liderami będą konkretne firmy członkowskie, a w ich skład będą wchodzili specjaliści z poszczególnych firm. Celem każdej z grup będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań i działań w poszczególnych obszarach zarządzania firmami produkcyjnymi. Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą w różnych obszarach operacyjnych i zarządczych z pewnością przełoży się rozwój firm, a w szczególności przyniesie im wymierne oszczędności – m.in. doprowadzi do wspólnych zakupów niektórych towarów czy też usług.

Pierwsze grupy robocze zostały powołane w następujących obszarach:

  • zakupy narzędzi niezbędnych przy produkcji (firma, która robi największe zakupy takich materiałów na swoje potrzeby, zbierze zapotrzebowanie od pozostałych członków PGM i skoordynuje ich zakup dla wszystkich zainteresowanych firm),
  • logistyka i zarządzanie opakowaniami (firmy, które ponoszą największe koszty ich zakupu wymienią się swoimi doświadczeniami, stosowanymi rozwiązaniami i kontaktami do sprawdzonych dostawców),
  • zakupy energii i gazu (kilka firm, które ponoszą największe koszty energii i gazu podejmą próbę skoordynowania wspólnych zakupów tych mediów),
  • ubezpieczenia działalności produkcyjnej (grupa firm produkujących na pierwszy montaż będzie wspólnie szukała najlepszych dostępnych rozwiązań problemu ubezpieczania produkcji i transportu),
  • centrum wspólnych usług księgowych, kadrowych i windykacyjnych (dwie z firm członkowskich wyszły z inicjatywą sprawdzenia czy istniałaby u nich możliwość skoordynowania tych służb, a jeśli ten pilotażowy projekt się powiedzie, to docelowo będzie możliwy do wykorzystania przez pozostałe firmy członkowskie),
  • RODO (przedstawiciele 3 firm członkowskich PGM, którzy są najbardziej zaawansowani we wdrażaniu RODO wspólnie wypracują materiały i procedury RODO do zastosowania w ich firmach, a następnie podzielą się nimi z pozostałymi członkami PGM).

TIP-TOPOL

TIP-TOPOL sp. z o.o. to największy w kraju producent membran do zawieszeń pneumatycznych samochodów ciężarowych i autobusów oraz dystrybutor wyposażenia do serwisów oponiarskich i bieżnikowni. Firma posiada dwa zakłady w miejscowości Pobiedziska koło Poznania, w których zatrudnia prawie 270 osób. Przychody ze sprzedaży to prawie 140 mln PLN w roku 2017. TIP-TOPOL obecny jest na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Ameryki Południowej.

Podczas zwiedzania firmy szczególną uwagę wszystkich przykuła wszechobecna czystość i porządek, przy równoczesnym braku firmy sprzątającej. Na pytanie postawione przez jednego z uczestników „jak Wy to robicie?” Prezes Borucki odpowiedział: „nauczył mnie tego ojciec, więc od początku pokazujemy wszystkim pracownikom, że jest to dla nas ważne i z czasem udało się nam przekonać cały zespół że warto codziennie dbać o czystość wokół siebie”.


Spotkanie członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej w firmie TIP-TOPOL oprócz walorów poznawczych (zwiedzanie zakładów, prezentacja firmy) miało szczególne znaczenie z racji licznych dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń. To istotny element, zarówno integracyjny ale głównie rozwojowy – i dla ludzi i dla firm należących do organizacji. Uczestnictwo w wizytach studyjnych organizowanych przez PGM jest całkowicie bezpłatne dla członków organizacji.

Do Polskiej Grupy Motoryzacyjnej przyłącza się coraz więcej firm. W ciągu niespełna 1,5 roku od powstania liczba członków przekroczyła już 20 zakładów produkcyjnych. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda firma, która produkuje części i/lub akcesoria motoryzacyjne i przynajmniej w większości należy do polskiego kapitału. Taka spójna „linia programowa” przynosi wymierne korzyści podmiotom stowarzyszonym, we wszystkich aspektach ich funkcjonowania: poznawczych, merytorycznych, biznesowych, rozwojowych, ekspansywnych, zakupowych i oszczędnościowych.

Autorem zdjęć jest 2dm.pl.

Print Friendly, PDF & Email