PGM z brązową odznaką Cluster Management Excellence

22 lipca 2021 Posted in Aktualności, Inne

Klaster Polska Grupa Motoryzacyjna pozytywnie przeszedł proces weryfikacyjny i uzyskał brązową odznakę Cluster Management Excellence!

 

 

Jak podaje European Secretariat for Cluster Analysis, Klastry to złożone i dynamiczne struktury, które podlegają ciągłym zmianom. Silne klastry mogą promować wzrost gospodarczy poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjnego i biznesowego regionu. Wynikiem działań w ramach klastra mogą być nowe możliwości zatrudnienia, nowe produkty i usługi, nowe firmy, nowe działania badawczo-rozwojowe i nowe patenty. Co więcej, organizacje klastrowe mogą być potężnymi narzędziami identyfikacji i rozwiązywania nowych (mega) trendów oraz działać jako czynniki zmian w modernizacji przemysłu, regionalnego rozwoju gospodarczego lub przyspieszenia przedsiębiorczości.

Na przykład klastry można wykorzystywać jako strategiczne narzędzie ułatwiające wdrażanie zaawansowanych technologii, cyfryzację, nowe modele biznesowe, rozwiązania niskoemisyjne i zasobo-oszczędne, kreatywność i projektowanie, ekonomię społeczną itp.

Profesjonalne zarządzanie klastrem może przyczynić się do takiego rozwoju poprzez projekty i usługi, które wykorzystują potencjał klastra. Europejska Inicjatywa Doskonałości Klastrów (European Cluster Excellence Initiative – ECEI), zainicjowana w 2009 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, opracowała metodologie i narzędzia wspierające organizacje klastrów w poprawie ich procesów zarządzania.

13 partnerów projektu Europejskiej Inicjatywy Doskonałości Klastrów ECEI stworzyło jednolity zestaw wskaźników jakości zarządzania klastrami i opracowało system znakowania jakości obejmujący trzy znaki jakości dla profesjonalnego zarządzania klastrami: BRĄZOWE, SREBRNE i ZŁOTE.

Obecnie zarówno menedżerowie klastrów, jak i decydenci polityczni uznają trzy znaki jakości ECEI za wiarygodny „międzynarodowy standard zarządzania klastrami”. Przegląd całego systemu znakowania w ramach Europejskiej Inicjatywy Doskonałości Klastrów – Faza II (2017-2019), który został ponownie wsparty przez Komisję Europejską, zaowocował dalszym rozwojem systemu zarządzania i zarządzania systemem znakowania. Główne cechy nowego systemu etykietowania to zwiększona przejrzystość, wydajność i wzmocnienie europejskiego wymiaru etykietowania klastrów.

Kolejną nowością jest wprowadzenie nowego zestawu tak zwanych kryteriów kwalifikowalności: organizacje zainteresowane uzyskaniem znaku jakości muszą udowodnić swój status „organizacji klastrowej” zgodnie z definicją Komisji Europejskiej poprzez spełnienie zestawu „kryteriów kwalifikowalności” dla Znaków Doskonałości w Zarządzaniu Klastrami”.

PGM – mamy to!!!

Województwo Podkarpackie jest partnerem Polskiej Grupy Motoryzacyjnej

Print Friendly, PDF & Email