PGM przystąpił do Związku Pracodawców „Klastry Polskie”

8 października 2020 Posted in Aktualności, Członkowie

Polska Grupa Motoryzacyjna dołącza do Związku Pracodawców „Klastry Polskie” – organizacji zrzeszającej animatorów klastrów gospodarczych z całej Polski. Jednym z celów ZPKP jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia nowych konkurencyjnych miejsc pracy.

W 2019 roku PGM uzyskał prestiżowy status Krajowego Klastra Kluczowego. Dziś organizacja zrzeszająca kilkudziesięciu największych polskich producentów motoryzacyjnych idzie o krok dalej. Dołączenie przez Polską Grupę Motoryzacyjną do Związku Pracodawców „Klastry Polskie” zwiększa kompetencje Związku w obszarze branży automotive, która w Polsce liczy ponad 200 000 osób i wytwarza blisko 8% PKB.

Dla Polskiej Grupy Motoryzacyjnej to ważny krok w zacieśnianiu współpracy ze środowiskiem klastrowym w Polsce oraz okazja do szerszego prezentowania perspektywy polskiego sektora motoryzacyjnego. Jeśli chodzi o najbliższe aktywności w Związku, PGM weźmie udział VI Kongresie Klastrów Polskich, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2020 r. w Szczecinie. Zachęcamy inne klastry do udziału w tym wydarzeniu. Będziemy dyskutować na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego, kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski oraz regionów samorządowych” – mówi Bartosz Mielecki z Polskiej Grupy Motoryzacyjnej.

Uczestnicy VI Kongresu Klastrów Polskich będą rozmawiać nie tylko o klastrach, ale przede wszystkim o europejskiej, krajowej i regionalnej polityce rozwoju gospodarczego oraz o możliwościach wsparcia konkurencyjności firm, a przez to regionów, w których działają. Będzie to możliwe dzięki nowym środkom finansowym pochodzącym z UE. Komisja Europejska podjęła decyzję o zaangażowaniu blisko 750 mld euro w pomoc w odbudowie gospodarek krajów Unii Europejskiej.

VI Kongres Klastrów Polskich odbędzie się w formule hybrydowej off-line i online oraz będzie wspierana przez rożne urzędy marszałkowskie, m.in. Podkarpacki Urząd Marszałkowski, który blisko współpracuje z Polską Grupą Motoryzacyjną.

Print Friendly, PDF & Email