PGM na EU Industry Days 2022 w Brukseli

16 lutego 2022 Posted in Aktualności, Artykuły w internecie, Konferencje

W dniach 8-11 lutego 2022 r odbyła się europejska konferencja EU Industry Days. Edycja 2022 była bodźcem do dyskusji między ekosystemami przemysłowymi na temat ich zielonej i cyfrowej transformacji, wspierając wzmacnianie odporności unijnych przedsiębiorstw (w tym MŚP).

Jednym z prelegentów sesji Industrial clusters contributions to the EU transition pathways był Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców KLASTRY POLSKIE, do której to organizacji należy Polska Grupa Motoryzacyjna.

Podczas swojego wystąpienia Krzysztof Krystowski zaprezentował wkład polskich klastrów w unijną transformację (Polish Clusters contribution to the EU transition pathways).

Na wstępie zwrócił uwagę, że w Polsce najliczniej reprezentowane są branże związane z przetwórstwem przemysłowym (obróbka metali, motoryzacja, lotnictwo) oraz klastry ICT. Ponadto, liczną grupę stanowią klastry działające w szeroko rozumianym obszarze zdrowia i medycyny, produkcji żywności, energii i środowiska oraz budownictwa, transportu i logistyki. Przypomniał, że 19 polskich klastrów posiada status Krajowego Klastra Kluczowego (klastrów o znaczącym znaczeniu dla gospodarki narodowej i wysokiej międzynarodowej konkurencyjności).

Następnie przestawił kilka case studies pokazujące jak polskie klastry swoją działalnością przyczyniają się do transformacji zielonej i cyfrowej oraz do wzmocnienia odporności europejskiego przemysłu.

Wśród nich znalazł się klaster Polska Grupa Motoryzacyjna i nasze zaangażowanie w realizację projektu w ramach programu COSME pt. „REC-N-COMP – European recycled materials based composites and end-of-life products processing technologies go international”. Projekt ma na celu wsparcie internacjonalizacji europejskich MŚP działających w obszarze produkcji i rozwoju technologii kompozytów na bazie materiałów z recyklingu poprzez opracowanie wspólnej strategii internacjonalizacji oraz poprzez zbadanie trzech rynków docelowych, z którymi MŚP z UE mogą potencjalnie nawiązać współpracę biznesową – Japonia, Stany Zjednoczone i Singapur.

Print Friendly, PDF & Email