Organizujemy zakupy grupowe dla firm członkowskich

6 lipca 2018 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne

Mimo, że prace nad wspólnymi zakupami materiałów skrawających jeszcze trwają, to Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) uruchomiła kolejny projekt, związany z optymalizowaniem kosztów operacyjnych, a dokładniej – kosztów opakowań oraz kosztów transportu i logistyki.

Obecnie Polska Grupa Motoryzacyjna w celu obniżania kosztów jakie ponoszą firmy członkowskie w codziennych działaniach, prowadzi prace optymalizacyjne w trzech obszarach:

  • zakupy opakowań,
  • usługi transportu i logistyki,
  • zakupy narzędzi i materiałów do obróbki skrawaniem.

Działania związane z optymalizacją kosztów poprzedzane są zawsze analizą potrzeb firm członkowskich. – Dlatego zanim zaczniemy rozmowy z potencjalnymi dostawcami czy też usługodawcami, najpierw zbieramy informacje od naszych członków w zakresie skali potrzeb – oczywiście skali i ilościowej jak i jakościowej – wyjaśnia Bartosz Mielecki, Dyrektor Zarządzający Polską Grupą Motoryzacyjną. – W gronie potencjalnych podmiotów dostawczych mogą oczywiście się znaleźć obecni kooperanci naszych członków. Dla nich bliższa współpraca z większą ilością firm stanowi o wymiernych korzyściach: firmy z PGM mają szansę na obniżenie kosztów a dostawcy produktów czy usług na podniesienie skali handlowej – dodaje Bartosz Mielecki.

Zasada działania wspólnych zakupów, mimo że wymaga mozolnych przygotowań wydaje się być prosta: firma dostawcza poprzez obniżenie ceny za produkty lub usługi zyskuje większą pulę klientów, a dokładniej zwiększa skalę handlową, natomiast firmy-klienci otrzymują w zamian niższą stawkę, obniżając koszty. Grupa może też wymieniać się informacjami dotyczącymi jakości świadczonych usług, czasu oczekiwania i problemów występujących w kontakcie z dostawcą. Jeśli jakość nie będzie adekwatna do naszych oczekiwań, możemy wywrzeć większą presję na dostosowanie się do ustalonych zasad.

W projekcie „transport” wyszczególnione zostały najbardziej popularne rodzaje transportów jakie się mogą pojawić, czyli drobnica krajowa, wysyłki paletowe krajowe, import/eksport drogowy oraz import/eksport kontenerowy.

Natomiast w obszarze opakowań są to: palety, kartony, inne pozycje opakowaniowe.

Do każdej grupy kierowane są pytania, które pozwalają oszacować na jakich płaszczyznach warto spróbować poszukać optymalizacji, oszczędności czy zacieśnienia współpracy. Ważne jest, że zapytania ofertowe są przesyłane również do obecnych dostawców produktów i usług, pod warunkiem, że obecna współpraca jest zadowalająca.

W ramach PGM liderem projektu dotyczącego transportu i logistyki jest firma TIP TOPOL, która rocznie wydaje blisko 1 mln zł na opakowania i ok. 3 mln zł na transport, natomiast koordynatorem projektu materiałowo-narzędziowego jest firma ZPH J. TARAPATA, która na narzędzia pomocnicze i obróbcze tylko na swoje potrzeby rocznie wydaje blisko 1 mln zł.


Więcej informacji: bartosz.mielecki@pgm.org.pl

Print Friendly, PDF & Email