Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych

25 września 2021 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Partnerzy, Webinaria/Szkolenia

Zapraszamy Członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej na bezpłatne webinarium poświęcone Dyrektywie Parlamentu Europejskiego o ochronie sygnalistów.

TERMIN: 6 PAŹDZIERNIKA 2021
CZAS TRWANIA: 10:00 – 11:30
Dyrektywa ta, która z końcem br. powinna zostać wdrożona do lokalnych przepisów, obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich regulacji krajowych pozwalających na utworzenie jednolitego systemu zgłaszania naruszeń prawa Unii.

Celem jest zminimalizowanie występowania działań odwetowych wobec osób zgłaszających nieprawidłowości, czyli tzw. „sygnalistów”.

Przepisy Dyrektywy określają obowiązek wdrożenia odpowiednich procedur i rodzą szereg obowiązków dla przedsiębiorców związanych np. z: zaprojektowaniem, wdrożeniem i obsługiwaniem kanałów przyjmowania zgłoszeń realizowanych przez sygnalistów oraz poufność danych sygnalisty.

Zagadnienia związane z nowymi obowiązkami podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie wdrażania odpowiednich procedur omówią podczas spotkania online eksperci AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu: radca prawny, partner – Tomasz Bek i adwokat – Katarzyna Matyja.

AGENDA WEBINARIUM:

  1. Sygnalista – kim jest i jaka jest jego rola w organizacji?
  2. Jakie obowiązki nakłada dyrektywa na podmioty publiczne i podmioty prywatne?
  3. Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia.
  4. Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
  5. Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych.
  6. Obowiązek ustanowienia zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami.
  7. Ujawnianie publiczne.
  8. Whistleblowing a obowiązek zachowania poufności i ochrona danych osobowych.
  9. Jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy oraz nadzorować proces i dokonać jego ewaluacji?

PROWADZĄCY:

Tomasz Bek
Partner / Radca prawny
Specjalizuje się w obszarze postępowań podatkowych, planowania podatkowego, rynków kapitałowych i spraw międzynarodowych
Przed rozpoczęciem pracy w AXELO zdobywał doświadczenie w kancelariach o profilu procesowym oraz biznesowym gdzie był odpowiedzialny za doradztwo oraz reprezentowanie klientów w negocjacji międzynarodowych projektów handlowych. Członek i koordynator zespołów przeprowadzających badania prawne (due diligence) oraz procesy z zakresu fuzji i przejęć. Z AXELO związany jest od jej powstania.
Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz prawa rynku kapitałowego. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie a także Studia Podyplomowe na kierunku Prawo i ekonomia rynku kapitałowego prowadzone w Szkole Głównej Handlowej. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2016 r.

Katarzyna Matyja
Adwokat
Katarzyna należy do zespołu praktyki ogólnej. Zajmuje się wsparciem Klientów kancelarii w zagadnieniach z zakresu prawa konkurencji, zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Do jej zadań należy także analiza, opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym oraz przygotowywanie ich projektów.
Przed rozpoczęciem pracy w AXELO zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelariach adwokatów i radców prawnych poprzez obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w szczególności z zakresu prawa karnego, gospodarczego i cywilnego.
Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Zawód adwokata wykonuje od 2019 r. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Laureatka konkursu Krasomówczego na szczeblu izbowym. Ukończyła kurs języka angielskiego „TOLES”.

REJESTRACJA:

Dane dotyczące sposobu rejestracji zostały wysłane do członków PGM z adresu:
pawel.wlodarski@pgm.org.pl (24.09.2021 11:02)

Print Friendly, PDF & Email