Biznes i Produkcja – strategie dla efektywności energetycznej

31. marca 2022 odbędzie się Konferencja „Biznes i Produkcja: Strategie zwiększania efektywności energetycznej (planowanie, finansowanie, implementowanie) której gospodarzem będzie członek klastra PGM – firma CRIDO i w przygotowania której włączyła się Polska  Grupa Motoryzacyjna.

Żyjemy w dobie gwałtownych zmian. Politycznych, gospodarczych, technologicznych, ekologicznych…

Podłożem wielu z nich jest dostępność energii i jej nośników oraz lawinowo rosnące koszty ich zakupu.

Kluczowego znaczenia nabiera zagadnienie zwiększania efektywności energetycznej. Ma i będzie to miało, jak nigdy wcześniej, coraz większy wpływ na konkurencyjność oferowanych produktów i usług, a w konsekwencji prowadzonych biznesów. Wyższa efektywności energetyczna przedsiębiorstw to również pozytywne odziaływanie na środowisko naturalne.

O tym wszystkim chcemy dyskutować w szerszym kontekście:

 • bezpieczeństwa energetycznego
 • konieczności transformacji energetycznej polskiej gospodarki

Dlatego tworzymy miejsce do inspiracji, wymiany wiedzy i doświadczeń dla firm, które mają aspiracje do wdrażania projektów podnoszących efektywność energetyczną. Zmiany warto planować już! Dostępność coraz nowszych technologii, troska o środowisko naturalne oraz możliwość ubiegania się o wsparcie ze środków publicznych, zwłaszcza w nadchodzących konkursach dotacyjnych Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027, niewątpliwie będą w najbliższych latach sprzyjać przedsiębiorstwom, które w swoich strategiach traktują efektywność energetyczną jako jeden z priorytetów.

Dlaczego warto wziąć udział?

 • posłuchasz, w jaki sposób działają najlepsze polskie firmy,
 • będziesz miał okazję wymienić doświadczenia biznesowe z innymi osobami z branży,
 • dowiesz się, jakie rozwiązania mogą przynieść wymierne korzyści w Twojej firmie,
 • poznasz doświadczenia innych firm produkcyjnych w Polsce,
 • udział w seminarium jest darmowy.

Podczas konferencji podejmiemy temat efektywności energetycznej i optymalizacji kosztów mediów, a zaproszeni prelegenci, eksperci i praktycy podzielą się:

 • wiedzą z zakresu aktualnego tła gospodarczego (dyrektywy unijne, perspektywy 2030-2050, prognozy dotyczące cen energii itp.),
 • przykładami zrealizowanych przedsięwzięć w swoich przedsiębiorstwach (od fazy przygotowania, przez wdrożenia polityki energetycznej i systemów, aż po ich utrzymanie i plany rozwoju),
 • rekomendacjami co do możliwości finansowania inwestycji (programy krajowe i unijne, białe certyfikaty etc.),
 • pozafinansowymi uzasadnieniami (wymogi raportowe, SCR i ESG, ochrona środowiska w kontekście zmian klimatycznych),
 • najnowszymi światowymi trendami, tak w zakresie technologii wspierających efektywność energetyczną, jak i potrzeb rynkowych takich jak kontrola śladu węglowego czy strategie neutralności klimatycznej.

Uwaga! Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej!

Szczegółowe informacje i rejestracja: KONFERENCJA

Serdecznie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email