2. Konferencja online Polskiej Grupy Motoryzacyjnej

Już 9 marca 2022 roku PGM | Polska Grupa Motoryzacyjna zorganizuje drugą edycję konferencji online pt.:

Wyzwania dla przemysłu motoryzacyjnego w dobie wzrostów cen oraz ograniczonej dostępności zasobów.

Wydarzenie skierowane jest do krajowych producentów części i podzespołów motoryzacyjnych.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja zarówno na rynku krajowym jak i globalnym oraz wszystkie konsekwencje gospodarcze i społeczne, jakie wynikają z pandemii COVID-19 stale zaburzają sprawne funkcjonowanie przemysłu motoryzacyjnego. Aktualna bardzo napięta sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów wiążąca się z realnym zagrożeniem konfliktem militarnym również nie pozostaje bez wpływu nie tylko na Unię Europejska, ale cały świat.

Niespotykane, a wręcz zawrotne poziomy osiągają ceny surowców, energii oraz frachtów morskich na wybranych kierunkach. Poza wysokimi poziomami cen problem potęgują również ograniczenia związane z możliwością terminowego pozyskania surowców oraz usług logistycznych.

To wszystko zwiększyło nieprzewidywalność i koszty operacyjne dostawców motoryzacyjnych na całym świecie.

W odpowiedzi na te wyzwania Polska Grupa Motoryzacyjna zaprasza krajowych producentów części samochodowych na spotkanie z ekspertami, którzy zaprezentują trendy mające bezpośrednie przełożenie na przemysł motoryzacyjny w Polsce oraz praktyczne podpowiedzi jak je wykorzystać.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci zmierzą się z takimi pytaniami, jak:

  • jak długo jeszcze ceny surowców będą szaleć i czy możliwy jest powrót do poprzednich poziomów?
  • kto straci na wzrostach kosztów surowców – producenci, ich klienci, czy konsumenci?
  • czy można przewidzieć jakie czekają nas jeszcze podwyżki cen energii?
  • kiedy spadną ceny frachtów z Chin, a kontenery staną się znowu dostępne?
  • czy trudności z importem z Azji to szansa dla polskich dostawców?
  • jak makroekonomiczne trendy w gospodarce przekładają się na polski przemysł motoryzacyjny?

Wśród zaproszonych prelegentów są praktycy biznesu i analitycy rynku.

Program konferencji przedstawia się następująco:

09:00    Otwarcie Konferencji
                      Adam Sikorski, Prezes PGM | Polska Grupa Motoryzacyjna

09:10    Przedstawienie programu i założeń konferencji
                     Paweł Włodarski, Dyrektor Programowy PGM | Polska Grupa Motoryzacyjna

09:20    Analiza i perspektywy cen oraz dostępności dla rynku wybranych surowców:

10:00    Analiza i perspektywy cen dla rynku energii:

11:10    Analiza i perspektywy cen oraz dostępności dla rynku usług logistycznych:

11:35    Analiza oraz perspektywy dla rynku producentów części samochodowych

12:00    Perspektywa makroekonomiczna dla rynku motoryzacyjnego
                    Gość Specjalny Konferencji

12:30    Podsumowanie i zamknięcie konferencji
                    Bartosz Mielecki, Dyrektor Zarządzający PGM | Polska Grupa Motoryzacyjna

Konferencja jest adresowana do kadry zarządzającej zakładami produkcyjnymi z branży motoryzacyjnej, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za obszary zakupów, sprzedaży, logistyki, finansów i rozwoju biznesu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie:

https://app.evenea.pl/event/pgm-konferencja2022-surowce-energia-transport-produkcja/

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęły:
AutomotiveSuppliers.pl oraz IPA | Instytut Projektów i Analiz

Organizatorem jest Polska Grupa Motoryzacyjna. PGM to pierwsze w Polsce stowarzyszenie, zrzeszające wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych. Organizacja liczy blisko 50 członków i działa na terenie całego kraju. PGM stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego. Stowarzyszenie jest koordynatorem klastra o takiej samej nazwie. Od 2019 roku klaster „Polska Grupa Motoryzacyjna” posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju tylko najlepszym organizacjom klastrowym, które mają kluczowy wpływ na polską gospodarkę.

Print Friendly, PDF & Email