Konferencja „Europejski Zielony Ład” – wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów (7 lipca 2021)

1 lipca 2021 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Konferencje

W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie, reprezentującego ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, zrzeszających ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z całej Polski, serdecznie zapraszamy do obejrzenia konferencji pt. „Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów„.

Wydarzenie odbędzie się już 7 lipca 2021 r. i będzie transmitowane na żywo ze studia w Warszawie.

LINK do transmisji

Związek Pracodawców Klastry Polskie bierze aktywny udział w debatach nt. polityki energetycznej UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu i ich konsekwencji dla polskiego rynku energii. Obecnie klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deal w małych i średnich przedsiębiorstwach UE.

Rok 2021 rok, to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Aktualnie przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

Celem przyjętego z końcem 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal) jest uczynienie z Europy pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu oraz przekształcenie UE w oparciu o zasobo-oszczędną i konkurencyjną gospodarkę, wolną od emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Europejski Zielony Ład stanowi swoistą aktualizację dotychczasowej formy zaangażowania Komisji Europejskiej w walkę ze zmianami klimatu i wobec wyzwań wiążących się z ochroną środowiska.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

AGENDA

10:00 – 10:15 | OTWARCIE KONFERENCJI

 • Krzysztof Krystowski
  Prezes Związku Klastrów Polskich i Wiceprezes European Clusters Alliance

10:15 – 11:45 | SESJA PLENARNA I

Polityka energetyczna UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu, konsekwencje dla polskiego rynku energii

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

 • Daniel Obajtek
  Prezes, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 • Jacek Sasin
  Minister Aktywów Państwowych
 • dr hab. Robert Tomanek
  Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii
 • Marek Sawicki
  Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w latach 2007–2012 i 2014–2015,
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Andrzej Szejna
  Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • Przedstawiciel DG Energy
  Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii

Moderator:

 • Sebastian Ogórek
  Redaktor naczelny Money.pl

12:00 – 13:00 | SESJA PLENARNA II

Wyzwanie Europejskiego Zielonego Ładu
Innowacje proekologiczne w przedsiębiorstwach
Finansowanie, rola klastrów

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak
  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Przedstawiciel PKN ORLEN S.A.
 • Arkadiusz Dewódzki
  Dyrektor, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Marek Przeor
  DG GROW, European Commission
 • Krzysztof Krystowski
  Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance’

Moderator:

 • Sebastian Rynkiewicz
  Klaster Obróbki Metali, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie

13:00 – 14:00 | SESJA PLENARNA III

Gospodarka w Obiegu Zamkniętym – rola inwestycji w infrastrukturę przemysłową na rzecz realizacji celów Green Deal EU”
Rola klastrów i instytucji otoczenia biznesu

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

 • Aleksandra Ścibich-Kopiec
  Prezes, Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Marcin Kraska
  Wiceprezes, Sieć Badawcza – Łukasiewicz
 • Wojciech Rąciecki
  Dyrektor Dział Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami,
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Sławomir Kiszycki
  Wiceprezes, UNIBEP SA, Polski Klaster Budowlany
 • dr Janusz Michałek
  Prezes, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Moderator:

 • Katarzyna Błachowicz
  Wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.” i koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

14:00 – 14:10 | Uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Związkiem Pracodawców Klastry Polskie a Siecią Badawczą Łukasiewicz

14:10 | ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Print Friendly, PDF & Email