Governing bodies and the team

Polska Grupa Motoryzacyjna

Management Board:

Adam Sikorski – President
phd eng. Karol Zielonka – Vice President
Barbara Sztyler – Member of the Board
Krzysztof Frelek – Member of the Board
Piotr Borucki – Member of the Board

Revision Committee:

Aneta Gorszwa
Jakub Kocój
Mariusz Mszyca

The team:

Bartosz Mielecki – Managing Director
Małgorzata Kolary-Woźniak – Innovation Manager
Paweł Orzechowski – Project Manager

Print Friendly, PDF & Email