Opis PGM w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo