Bezpłatne szkolenia branżowe dla pracowników firm motoryzacyjnych

20 września 2018 Posted in Aktualności, Konferencje, Partnerzy

W najbliższy piątek, 28 września 2018 r. 50 pracowników z 13 firm należących do PGM – głównie MSP z Podkarpacia – weźmie udział w 3 ciekawych bezpłatnych, całodniowych szkoleniach branżowych.

HR LEAN MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Lean Management wymaga dokonania podziału pracy i ról z uwzględnieniem kompetencji pracowników, ich ambicji i faktycznych możliwości. Przedstawiony zostanie problem przywództwa, definiowania celów i monitorowania realizacji.

Osią szkolenia jest zarządzanie zasobami ludzkimi, które w ramach istniejących technik i rozwiązań Lean, będą różnie dysponowane i organizowane. Kompetencje pracowników na każdym szczeblu w organizacji powinny być rozpoznane i wykorzystane w taki sposób, aby dać pracownikom wyzwanie do uczenia się i rozwijania, a jednocześnie korzyść dla firmy w postaci standaryzacji, eliminacji strat, integracji zespołu i inne.

Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na rolę kadry zarządzającej oraz podwładnych w projekcie wdrażania i utrzymania standardów, narzędzi i technik wypracowanych w ramach Lean Management.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH – RAPORT 8D ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zwiększona ilość zamówień, jednocześnie brak zasobów personalnych na rynku pracy, przeciążenie pracowników obowiązkami, brak standaryzacji, to jedynie czubek góry lodowej, która przycisnąć może nas ciężarem narastających problemów jakościowych.

Jest to efekt niepożądany, ale kiedy pojawi się na horyzoncie, to musimy być na to dobrze przygotowani. Użycie znanych narzędzi, wraz z metodologią postępowania uznaną i stosowaną w branży automotive – raportowanie 8D – może pomóc nam w podejmowaniu szybkich i jednocześnie skutecznych oraz efektywnych działań.

Celem warsztatów jest przekazanie informacji na temat podstawowych narzędzi jakościowych stosowanych w codziennej pracy zakładu produkcyjnego wraz z wykorzystaniem raportu 8D. Warsztaty prowadzone są w formie case study, co ułatwi zrozumienie w/w procesów.

 

WARSZTATY FINANSOWE DLA FIRM MOTORYZACYJNYCH

Warsztaty przeznaczone są dla prezesów, dyrektorów finansowych, dyrektorów technologicznych, głównych księgowych, pracowników działów inwestycji w spółkach. Będą prowadzone przez ekspertów CRIDO – polskiej spółki doradczej, działającej na rynku od 13 lat. CRIDO zatrudnia ponad 250 osób doradzających w zakresie podatków, prawa, pozyskiwania funduszy i innowacji (https://taxand.pl).

W programie tego warsztatu przewidziano poruszenie następujących tematów:

Ciągła rewolucja w podatkach

 • Zmiany i trendy w VAT 2018
  • Podzielona płatność – czy podzieliła podatników? Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu.
  • Stałe miejsce prowadzenia działalności – jak obecność w innym kraju może wpływać na rozliczenia polskiego podatnika VAT?
  • Należyta staranność a VAT – czy należy ją brać pod uwagę w relacjach z kontrahentem?
  • Praktyka przeprowadzania kontroli w zakresie VAT
 • Najważniejsze planowane zmiany podatkowe 2019

„Nowe” Specjalne Strefy Ekonomiczne – dla kogo i na jakich warunkach?

 • Dla kogo dostępna jest pomoc?
  • Czym jest tzw. „nowa inwestycja”?
  • Ograniczenia – kiedy pomoc nie jest należna?
 • Możliwe do uzyskania korzyści
  • Zasady kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego
  • Koszty kwalifikowane – omówienie z praktycznymi przykładami
 • Warunki uzyskania wsparcia
  • Kryteria wartościowe
  • Kryteria jakościowe
  • Przewidziane ułatwienia
 • Omówienie procesu aplikowania o pomoc w ramach nowego instrumentu
 • Podsumowanie – porównanie najważniejszych kwestii właściwych dla nowego instrumentu ze starym mechanizmem (zezwolenia strefowe)

Wsparcie na Badania i Rozwój

 • Źródła wsparcia dotacyjnego na działalność B+R
 • Jak przygotować budżet projektu B+R
 • Błędy w projektach B+R
 • Pozadotacyjne wsparcie B+R
 • Inspiracje

 

Wszystkie 3 ww. szkolenia będą odbywały się w ramach Kongresu TSLA EXPO Rzeszów 2018, którego tematyka skupia się na gałęziach przemysłu i sektorach gospodarki, z jakich w Polsce i na świecie znane jest Podkarpacie, czyli na Transporcie, Spedycji, Logistyce i Automotivie. Współorganizatorem Kongresu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Szkolenia są zorganizowane przez Polską Grupę Motoryzacyjną we współpracy z firmami 5sCONNECT i CRIDO, głównie dla pracowników podkarpackich małych i średnich firm. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Print Friendly, PDF & Email