Akcelerator MRPiT nt. publicznych instrumentów wsparcia dla branży motoryzacyjnej

24 maja 2021 Posted in Aktualności, Członkowie, Inne, Konferencje

Polska Grupa Motoryzacyjna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu w dniu 19 maja zorganizowały webinarium dla firm zrzeszonych w Polskiej Grupie Motoryzacyjnej na temat publicznych instrumentów wsparcia dla branży motoryzacyjnej. Przygotowane webinarium było owocem spotkania jakie miało miejsce w ubiegłym miesiącu  Ministerstwie i dotyczyło tematyki „Wsparcia eksportu w branży motoryzacyjnej”.

W trakcie webinarium zaproszeni prelegenci w sposób bardzo merytoryczny omówili i zgłębili między innymi tematy t.j.:

 • wyniki eksportu branży w ostatniej dekadzie oraz w roku 2020
 • instrumenty wsparcia firm i promocji branży motoryzacyjnej na rynkach zagranicznych
 • Polskie Mosty Technologiczne jako program wsparcia firm w procesie internacjonalizacji
 • obniżenie kosztów importu zaopatrzeniowego
 • eliminację barier w dostępie do rynków pozaunijnych
 • ochronę przed nieuczciwym importem
 • umowy o wolnym handlu
 • wsparcie ubezpieczeniowe KUKE
 • wsparcie finansowe BGK
 • faktoring KUKE Finance i ARP
 • przykłady najistotniejszych barier w handlu
 • nowy portal Access2Markets jako źródło informacji o warunkach importu do poszczególnych krajów unijnych i pozaunijnych
 • udział w przetargach organizacji międzynarodowych

Jednym z ostatnich punktów spotkania była tematyka związana ze zwalczaniem barier na rynkach unijnych oraz próba odpowiedzi na pytanie – co zrobić, aby pogłębiać współpracę w ramach Unii Europejskiej?

Temat jest na tyle obszerny i dotyczący wielu branż, iż Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), zdecydował się na organizację cyklu spotkań z przedstawicielami poszczególnych branż priorytetowych.

Celem spotkań będzie zwiększenie przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcami, zwykle skupionymi wokół przedstawicielstw branżowych, a administracją publiczną w zakresie  napotykanych przez polskie przedsiębiorstwa pozataryfowych barier handlowych na rynkach UE, które w sposób nieproporcjonalny wpływają niekorzystnie na sytuację eksporterów na rynkach unijnych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek przykłady barier jakie napotkaliście Państwo w trakcie prowadzenia swoich działalności z sektorze motoryzacyjnym, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami do dnia 2.06.2021 (bartosz.mielecki@pgm.org.pl).

Zaprezentujemy je podczas najbliższego spotkania PGM z MRPiT, poświęconego tematowi zwalczania barier na rynkach unijnych, które odbędzie się w dniu 8.06.2021 roku.

Print Friendly, PDF & Email