Członkowie PGM u Prezydenta RP, konferencja „Technologie przyszłości – ELEKTROMOBILNOŚĆ”